WhATA AWARDS

Нашето общежитие от морски контейнери спечели награда на публиката в номинацията Сграда на годината!

Много ни радва фактът, че обществото ни започва да приема идеята и реагира положително на технологията за строителство с морски контейнери.
Благодарим на всички, които помогнаха идеята ни да стане реалност!

http://whata.org/awards/


«