• Вилли в Гърция/ Villas in Greece 2018
 • Woirk in progress Sochial Housing in Sofia April 2020
 • Луксозен комплекс със смесени функции/ Luxury Mixed-use Building, Sofia
 • Апартамент хотел Галеон, Слънчев Бряг/ Appartament hotel Galleon, Sunny Beach
 • Хлебозавод СИМИД, София/ Bread plant, Sofia
 • Общежитие от контейнери, София / Student housing, Sofia 2016
 • Социални жилища от употребявани морски контейнери/ Sea container cochial housing, 2015
 • Луксозен комплекс със смесени функции/ Luxury Mixed-use Building, Sofia
 • Проект на офисна сграда Телерик, София / Design for Office building of Telerik, Sofia 2014
 • Обществен паркинг в Пловдив/ Public Space and Parking, Plovdiv
 • Първата реализирана сграда в България от морски контейнери BEERBOX/ The first shipping container building in Bulgaria BEERBOX, 2016
 • Първата реализирана сграда в България от морски контейнери BEERBOX/ The first shipping container building in Bulgaria BEERBOX, 2016
 • Първата реализирана сграда в България от морски контейнери BEERBOX/ The first shipping container building in Bulgaria BEERBOX, 2016
 • Woirk in progress BEERBOX September 2016
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Този текст в страницата от тип "Текстова страница" е поставен автоматично от системата.

Ако желаете да поставите текст, копиран от Word, използвайте бутона "Paste from Word" в режим "Професионален" на текстовия редактор.

Ако изпитвате каквито и да е затруднения при работата с текстовия редактор или системата като цяло, не забравяйте да се обърнете към нашия отдел поддръжка, използвайки бутона "Задайте въпрос" в горната лява част на системата.