Европейско финансиране

На 17.07. 2020 г. ПАМ КОНСУЛТ ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4955-C01 по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект: № BG16RFOP002-2.073-4955-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.07.2020 г.
Край: 17.10.2020 г.