СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ МОРСКИ КОНТЕЙНЕРИ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ОТ МОРСКИ КОНТЕЙНЕРИ

Сградата се състои от масивна база - ниско тяло с обществени функции на първи и паркинг на втори етаж и два седем етажни корпуса изградени от употребявани морски контейнери. Двата корпуса са свързани с масивно ядро съдържащо вертикалните комуникации и обособяват открити, зелени пространства за рекреация върху покрива на ниското тяло. За двата корпуса са използвани 196 броя 40 футови, употребявани, морски контейнери, съдържащи 330 броя стаи за студенти.

Предимства:

 I.            Тази модулна технология дава възможност времето за строителство да бъде многократно намалено от това на традиционните строителни техники и в същото време минимализира нарушаването на площадката и е значително по-щадящо за околната среда.

II.            Независимост от атмосферните условия ( над 80% от строителните дейности се извършват в заводски условия )

III.            Използване на рециклиран и многократно рециклируем основен материал (Corе-TenТМ  стомана). Конструкцията на обекта е 100% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.

IV.            Ниско собствено тегло - 4100 кг за модул с площ 30 кв.м и височина 2,90 м (за сравнение, стоманобетонна конструкция със същия обем би тежала над 20 000 кг)

V.            Намаленото тегло влияе положително както за минимизиране на фундаментите, така също и за намаляване на земетръсните сили.

VI.            Тъй като е модулна и монтажно/демонтажна, по време на съществуването системата може да се реорганизира, да се надгражда и изцяло демонтира при отпадане на необходимостта от нея без негативни последствия за околната среда. Ако се наложи да се използва теренът, на който е изградена, системата може да се демонтира и използва повторно на друго място.

VII.            С доставката на изцяло сглобени единици се намалява нарушаването въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.

IX.            Бетоновият фундамент е минимален, тъй като строителната система е лека и устойчива от само себе си.

X.            Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на експлоатация поради високата енергийна ефективност.

XI.            Ниска цена


място: София, Бьлгария

функция: студентско общежитие

фаза: конкурсен проект

РЗП:  9130 кв.м.             

застроена площ: 1310 кв.м.            

етажност: 9

дата: 01.2016

арх. Р.Първанов 

арх. И.Галев 

арх. Ю.Дукова 

арх. М. Стоева

визуализации:

Ю.Дукова