БУНГАЛО ОТ 12 ФУТОВ МОРСКИ КОНТЕЙНЕР

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

БУНГАЛО ОТ 12 ФУТОВ МОРСКИ КОНТЕЙНЕР

За направата на бунгалото е използван корабен контейнер с дължина 20 фута. То е снабдено с всички удобства на стандартната хотелска стая плюс кухненски бокс.
Целта е да бъде максимално природосъобразно. Използвани са до 100% рециклируеми материали, а покривът е озеленен. Още една положителна страна е, че може да се разположи навсякъде, без да е необходима сериозна намеса в терена.


арх. Р.Първанов

арх. И.Галев

арх. Я.Якимов

 

визуализации:

 арх. Я.Якимов