ХОТЕЛ И ЖИЛИЩНА СГРАДА

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ХОТЕЛ И ЖИЛИЩНА СГРАДА

Сграда със съвременен и категоричен архитектурен образ,  обем с характерна пластика. Състои се от две напълно независимо функциониращи части – хотел и жилищна сграда с офиси.  Обемът на хотела е ясно обособен, но в същото време е в хармония с обемите на жилищната част. Жилищната част е категорично отделена от хотела чрез различно третиране на фасадите в следствие на различните функции.


място: кв. Младост, София

функция:хотел, офиси , жилища и подземни гаражи

фаза: технически проект

РЗП: 6472 кв.м                    

застроена площ: 606 кв.м               

площ УПИ: 1570 кв.м                           

етажност: 8

дата: 01.2013

Архитекти:

Р. Първанов 

И. Галев 

Т. Атанасова

Р. Грънчаров

Е. Чакърова,

Визуализации:

арх. И.Галев