КЪЩА В ВЕТРИНЦИ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

КЪЩА В ВЕТРИНЦИ

Устойчивото развитие е в основата на всеки проект с Модулната стоманена система-MSSТМ и това се демонстрира от следните обстоятелства:

•             Конструкцията на обекта е 70% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.

•             С доставката на изцяло сглобени единици се намаля нарушаването

•             намалява въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.

•             Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на обитаването поради високата енергийна ефективност.

•             Дългосрочната устойчивост се осигурява от присъщата гъвкавост на системата.


Място: с. Ветринци, България

Функция: еднофамилна кьща

Фаза: технически проект

Площ:  224 кв.м               

Дата: 2019

Архитекти: Румен Първанов, Искрен Галев, Юлия Дукова, Йоана Станева