ХОТЕЛ И ЖИЛИЩНА СГРАДА

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ХОТЕЛ И ЖИЛИЩНА СГРАДА

Сграда със съвременен и категоричен архитектурен образ,  обем с характерна пластика. Състои се от две напълно независимо функциониращи части – хотел и жилищна сграда с офиси.  Обемът на хотела е ясно обособен, но в същото време е в хармония с обемите на жилищната част. Жилищната част е категорично отделена от хотела чрез различно третиране на фасадите в следствие на различните функции.


Място: кв. Младост, София

Функция:хотел, офиси , жилища и подземни гаражи

Фаза: технически проект

РЗП: 6472 кв.м                    

Застроена площ: 606 кв.м               

Площ УПИ: 1570 кв.м                           

Дата: 2013

Архитекти: Р. Първанов, И. Галев, Т. Атанасова, Р. Грънчаров, Е. Чакърова

Визуализации: арх. И.Галев