УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА В СИРИЯ, АЛЕПО

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА В СИРИЯ, АЛЕПО

Конкретния проект е за училищен комплекс: основно училище и детска градина във временна социална структура. Сградата е на два етажа и е съставена от различни корпуси за детската градина и отделните класове в училището. Разположението на корпусите разделя външното пространство на отделни, озеленени дворове и осигурява оптимална ориентация на помещенията за получаване на разсеяно естествено осветление и слънцезащита. Към учебния комплекс са предвидени и необходимите обслужващи функции: медицински кабинет, библиотека, спортен салон и др.
За всички части от комплекса с изключение на спортния салон и библиотеката се използват употребявани морски контейнери, които се модифицират за конкретната функция в заводски условия на различни места с производствени бази с лесен транспортен достъп до засегнатите райони. Подготовката в заводски условия би отнела приблизително 6 месеца, а изграждането на място между 2 и 3 месеца. Предвижда се социалните комплекси изградени по тази технология да бъдат експлоатирани в продължение на 5-10 години, време достатъчно за възстановяването на постоянните градски структури. Трайността на материалите позволява при необходимост временните комплекси от морски контейнери да бъдат използвани до 50 години. След като изпълнят предвидената им функция, модулните сгради могат да бъдат демонтирани и транспортирани на друго място или да бъдат рециклирани.


място: Cирия, г. Алепо

функция: училищен комплекс

фаза: ескизен проект

РЗП:    7680 кв.м                 

застроена площ:   4830 кв.м                    

етажност: 2

Използвани контейнери 20“:  34 бр.

Използвани контейнери 40“:  189 бр.

дата:  03. 2016

Причини за изготвяне на проекта

Опустошителните конфликти в Близкия Изток продължават да причиняват страдания на милиони хора. Една от най-пострадалите страни безспорно е Сирия, където наред със стотиците хиляди жертви, още милиони хора останаха без дом. Огромната бежанска вълна доведе до тежка хуманитарна обстановка в много от съседните държави, бежанския проблем донесе и сериозни сътресения в Европа. Много сирийски градове и инфраструктурата им са в голяма степен разрушени. Проектът цели да предложи ефективно решение за след-военната реконструкция на сирийските градове и възможност за огромна част от бежанците да се завърнат в родината си и активно да участват в нейното възстановяване. Използваната технология за строителство с употребявани морски контейнери дава възможност за бързо и евтино изграждане на различни типове социални сгради на модулни принцип и предлага висока енергийна ефективност, възможности за лесен демонтаж и рециклиране.

 Местоположение

 В близост до големи урбанизирани структури, като Алепо и Хомс се изграждат квартали за временно настаняване и необходимото обществено обслужване. По подобие на планът „Маршал“ след Втората световна война, се дава възможност на хората да се завърнат по родните си места, въпреки, че на много от тях домовете им са разрушени, като им осигурява подслон, здравно обслужване, образование и работа по възстановяването на градските структури.

арх. Р.Първанов 

арх. И.Галев 

арх. Ю.Дукова 

арх. E. Желязкова