ОФИСНА СГРАДА НА ТЕЛЕРИК АД

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ОФИСНА СГРАДА НА ТЕЛЕРИК АД

Класическа функционална схема с централно масивно ядро и свободна офисна площ към четирите фасади. Фасадата е двойна с вътрешна перфорирана и външна изцяло остъклена обвивка със сложна форма. Постига се запомнящ се, съвременен архитектурен образ и изключително високо ниво на енергийна ефективност.


Корпоративна офисна сграда клас А.

Характерен за обекта е висококачествения и високотехнологичен детайл. Специфични елементи са стената за катерене и вертикалното озеленяване на площ от почти 1000м2 и височина 15м

Технически проект, 2013
14 303 м2

Р.Първанов
И.Галев
Р.Грънчаров
Е.Чакърова, Т.Атанасова, М.Добрева