ОФИСНА СГРАДА НА ТЕЛЕРИК АД

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ОФИСНА СГРАДА НА ТЕЛЕРИК АД

Корпоративна офисна сграда клас А. Класическа функционална схема с централно масивно ядро и свободна офисна площ към четирите фасади. Фасадата е двойна с вътрешна перфорирана и външна изцяло остъклена обвивка със сложна форма. Постига се запомнящ се, съвременен архитектурен образ и изключително високо ниво на енергийна ефективност. Характерен за обекта е висококачествения и високотехнологичен детайл. Специфични елементи са стената за катерене и вертикалното озеленяване на площ от почти 1000м2 и височина 15м.


Място: София, България 

Функция:  офис сграда

Фаза:  технически проект        

Площ:  14 400 кв.м.                

Дата:  2013

Архитекти: Р.Първанов, И.Галев, Р.Грънчаров, Е.Чакърова, Т.Атанасова, М.Добрева