СПОРТЕН КОМПЛЕКС, НЕСЕБЬР

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

СПОРТЕН КОМПЛЕКС, НЕСЕБЬР

Национален открит конкурс, II награда

Концепция:

Визуална идентичност, лесна ориентация и достъп към всички обществени зони

Контекст; използване на традиционни, местни, естествени материали

Многофункционални пространства

Зелена архитектура

Минимизиране застроения обем за сметка на откритите външни пространства

 Устойчива архитектура:

Възобновяеми енергийни източници; геотермална енергия

Термални буфери; земя, воден обем

Регулиране на естествени въздушни потоци за отопление и охлаждане

Осигуряване на естествено разсеяно осветление във всички обществени зони

Автономност на водния ресурс

Материали с изключителна трайност; дълъг експлоатационен цикъл

Минимизиране вредни емисии от транспорт при строителство и експлоатация


Mестоположение: гр. Несебър

Функция: спортен комплекс

Фаза: конкурс

РЗП: 8500 кв.м                          

Площ УПИ: прибл.18000 кв.м  

Дата: 06.2014

Архитекти: Р. Първанов, И. Галев, Е. Чакърова, Т. Атанасова