ХОТЕЛ ОТ МОРСКИ КОНТЕЙНЕРИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ХОТЕЛ ОТ МОРСКИ КОНТЕЙНЕРИ

Хотелът се състои от един подземен и девет надземни етажа. Подземният и първият
етаж са монолитни. От втори етаж нагоре хотелът се надгражда с морски контейнери, някои от които с двойна височина, предвидени за мезонети. В екстериора ламарината на самия контейнер е скрита с облицовка от етлабонд, а в интериора - с гипсокартон.


място: София, кв. Люлин

функция: хотел

фаза: технически проект

РЗП:  3394.7 кв.м                 

застроена площ:  360.8 кв.м                

площ УПИ:  774.0 кв.м                          

дата: 12.2015

арх. Р. Първанов

арх. И. Галев

арх. Ю. Дукова

арх. Р. Колева

арх. Т. Атанасова

визуализации:

Ю.Дукова