УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА В СИРИЯ, АЛЕПО

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА В СИРИЯ, АЛЕПО

Конкретния проект е за училищен комплекс: основно училище и детска градина във временна социална структура. Сградата е на два етажа и е съставена от различни корпуси за детската градина и отделните класове в училището. Разположението на корпусите разделя външното пространство на отделни, озеленени дворове и осигурява оптимална ориентация на помещенията за получаване на разсеяно естествено осветление и слънцезащита. Към учебния комплекс са предвидени и необходимите обслужващи функции: медицински кабинет, библиотека, спортен салон и др.
За всички части от комплекса с изключение на спортния салон и библиотеката се използват употребявани морски контейнери, които се модифицират за конкретната функция в заводски условия на различни места с производствени бази с лесен транспортен достъп до засегнатите райони. Подготовката в заводски условия би отнела приблизително 6 месеца, а изграждането на място между 2 и 3 месеца. Предвижда се социалните комплекси изградени по тази технология да бъдат експлоатирани в продължение на 5-10 години, време достатъчно за възстановяването на постоянните градски структури. Трайността на материалите позволява при необходимост временните комплекси от морски контейнери да бъдат използвани до 50 години. След като изпълнят предвидената им функция, модулните сгради могат да бъдат демонтирани и транспортирани на друго място или да бъдат рециклирани.


Място: Cирия, г. Алепо

Функция: училищен комплекс

Фаза: ескизен проект

РЗП:    7680 кв.м                 

Застроена площ:   4830 кв.м                    

Използвани контейнери 20“:  34 бр.

Използвани контейнери 40“:  189 бр.

Дата:  2016

Архитекти: Румен Първанов, Искрен Галев, Юлия Дукова, Eлена  Желязкова