СОЦИАЛНА СГРАДА В БАЛЧИК

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

СОЦИАЛНА СГРАДА В БАЛЧИК

Играта с модули е същината на този проект. Девет четирдесетфутови контейнера образуват първата съставна част на зданието. Същата е използвана още три пъти, за да формира жилищна сграда от три части, с два входа. В нея са предвидени двустайни и тристайни апартаменти, а на приземното ниво и два апартамента за инвалиди.

Тристайни апартаменти с ЗП 47,7 кв.м., предназначени за 5-6 обетатели – 20 бр.

Двустайни апартаменти с ЗП 37,7 кв.м., предназначени за 3-4 обетатели – 4 бр.

Двустайни апартаменти с ЗП 56,1 кв.м., за хора с увреждания 2-3 обетатели – 2 бр.


Място: гр. Балчик, България

Функция: социални жилища от употребявани морски контейнери

Фаза: идеен проект

РЗП: 1170 кв.м                 

Застроена площ:  390 кв.м                 

Дата: 2015

Архитекти: Румен Първанов, Искрен Галев, Юлия Дукова

Визуализации: Юлия Дукова

Предимства:

 I.            Тази модулна технология дава възможност времето за строителство да бъде многократно намалено от това на традиционните строителни техники и в същото време минимализира нарушаването на площадката и е значително по-щадящо за околната среда.

II.            Независимост от атмосферните условия ( над 80% от строителните дейности се извършват в заводски условия )

III.            Използване на рециклиран и многократно рециклируем основен материал (Corе-TenТМ  стомана). Конструкцията на обекта е 100% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.

IV.            Ниско собствено тегло - 4100 кг за модул с площ 30 кв.м и височина 2,90 м (за сравнение, стоманобетонна конструкция със същия обем би тежала над 20 000 кг)

V.            Намаленото тегло влияе положително както за минимизиране на фундаментите, така също и за намаляване на земетръсните сили.

VI.            Тъй като е модулна и монтажно/демонтажна, по време на съществуването системата може да се реорганизира, да се надгражда и изцяло демонтира при отпадане на необходимостта от нея без негативни последствия за околната среда. Ако се наложи да се използва теренът, на който е изградена, системата може да се демонтира и използва повторно на друго място.

VII.            С доставката на изцяло сглобени единици се намалява нарушаването въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.

IX.            Бетоновият фундамент е минимален, тъй като строителната система е лека и устойчива от само себе си.

X.            Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на експлоатация поради високата енергийна ефективност.

XI.            Ниска цена