РЕСТОРАНТ В СОФИЯ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

РЕСТОРАНТ В СОФИЯ

Проектът предвижда направата на два частични подземни етажа, надстрояване на два етажа с метална модулна система (морски контейнери) и укрепващи метални елементи и  5 етажна вертикална кула, изградена от метална конструкция и окачена фасада. В настоящата разработка не се променя конструкцията на съществуващата вече сграда, а само се надстроява.

УСТОЙЧИВОСТ

Устойчивото развитие е в основата на всеки проект с Модулната стоманена система-MSSТМ и това се демонстрира от следните обстоятелства: 

• Конструкцията на обекта е 70% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.
• С доставката на изцяло сглобени единици се намалява нарушаването
/въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване/.
• Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на обитаването поради високата енергийна ефективност.
• Дългосрочната устойчивост се осигурява от присъщата гъвкавост на системата.


място: кв. Бояна, София

функция: сграда със смесено предназначение – ресторант и бира бар

фаза: технически проект

РЗП: 744.5 кв.м                                   

застроена площ:171 кв.м               

площ УПИ: 570 кв.м                                              

дата: 01.2017

Архитекти:

Р. Първанов

И. Галев  

Ю. Дукова  

Р. Колева

М. Стоева

Е. Желязкова