СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, БЕЛГРАД

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, БЕЛГРАД

Модулната система дава възможност за постигане на различни форми чрез еднакви обеми. Дългия тесен теренв Белград е усвоен с три раздвижени, четириетажни сгради, които са  обединени от последното ниво. Комплексът разполага с много озеленени пространтсва, подземен паркинг, различни видове апартаменти и озеленен покрив.


Място: Белград, Сърбия

Функция: социални жилища

фаза: конкурс

Площ:  14 430 кв. м                                 

Дата: 2015

Архитекти: Румен Първанов, Искрен Галев, Юлия Дукова, Радомира Колева, Елена Желязкова, Татяна Атанасова, Славчо Брусев

Визуализации: арх. Юлия Дукова

Предимства:

 I.            Тази модулна технология дава възможност времето за строителство да бъде многократно намалено от това на традиционните строителни техники и в същото време минимализира нарушаването на площадката и е значително по-щадящо за околната среда.

II.            Независимост от атмосферните условия ( над 80% от строителните дейности се извършват в заводски условия )

III.            Използване на рециклиран и многократно рециклируем основен материал (Corе-TenТМ  стомана). Конструкцията на обекта е 100% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.

IV.            Ниско собствено тегло - 4100 кг за модул с площ 30 кв.м и височина 2,90 м (за сравнение, стоманобетонна конструкция със същия обем би тежала над 20 000 кг)

V.            Намаленото тегло влияе положително както за минимизиране на фундаментите, така също и за намаляване на земетръсните сили.

VI.            Тъй като е модулна и монтажно/демонтажна, по време на съществуването системата може да се реорганизира, да се надгражда и изцяло демонтира при отпадане на необходимостта от нея без негативни последствия за околната среда. Ако се наложи да се използва теренът, на който е изградена, системата може да се демонтира и използва повторно на друго място.

VII.            С доставката на изцяло сглобени единици се намалява нарушаването въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.

IX.            Бетоновият фундамент е минимален, тъй като строителната система е лека и устойчива от само себе си.

X.            Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на експлоатация поради високата енергийна ефективност.

XI.            Ниска цена