ОБЩЕЖИТИЕ ОТ МОРСКИ КОНТЕЙНЕРИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

ОБЩЕЖИТИЕ ОТ МОРСКИ КОНТЕЙНЕРИ

Дванадесет четирдесетфутови контейнера разпределени в два обема формират сградата. Те са разделени от отворена стълбищна клетка. Калканните стени заедно с козирката обединяват двете тела. Запазен е автентичния видна контейнерите, като е подчертан от цветни акценти.

Сградата е дарена безвъзмездно на училището, а учениците от провинцията имат възможност да го ползват напълно безплатно.

Проектът е изготвен с благотворителна цел и е предназначен да служи за ученическо общежитие към 153-то специализирано спортно училище Неофит Рилски, София. Проектът е разработен от архитектурните студия ПАМ Консулт и Контрастер и е реализиран с помощта на дарения (строителни материали, мебели, услуги и финансови средства) от компании, произвеждащи или опериращи на българския пазар.

Благодарим на всички, помогнали в осъществяването на това благородно дело!


Място: кв. Надежда, София

Функция: общежитие

Фаза:  технически проект, реализиран           

Площ : 410 кв.м                           

Дата: 2016

Архитекти: Румен Първанов, Искрен Галев, Юлия Дукова, Елена Желязкова

Предимства:

 I.            Тази модулна технология дава възможност времето за строителство да бъде многократно намалено от това на традиционните строителни техники и в същото време минимализира нарушаването на площадката и е значително по-щадящо за околната среда.

II.            Независимост от атмосферните условия ( над 80% от строителните дейности се извършват в заводски условия )

III.            Използване на рециклиран и многократно рециклируем основен материал (Corе-TenТМ  стомана). Конструкцията на обекта е 100% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.

IV.            Ниско собствено тегло - 4100 кг за модул с площ 30 кв.м и височина 2,90 м (за сравнение, стоманобетонна конструкция със същия обем би тежала над 20 000 кг)

V.            Намаленото тегло влияе положително както за минимизиране на фундаментите, така също и за намаляване на земетръсните сили.

VI.            Тъй като е модулна и монтажно/демонтажна, по време на съществуването системата може да се реорганизира, да се надгражда и изцяло демонтира при отпадане на необходимостта от нея без негативни последствия за околната среда. Ако се наложи да се използва теренът, на който е изградена, системата може да се демонтира и използва повторно на друго място.

VII.            С доставката на изцяло сглобени единици се намалява нарушаването въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.

IX.            Бетоновият фундамент е минимален, тъй като строителната система е лека и устойчива от само себе си.

X.            Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на експлоатация поради високата енергийна ефективност.

XI.            Ниска цена