Beer Box

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Beer Box

Интериорен проект на бирария от 4 товарни корабни контейнера.
Архитектурният образ е съвременен, изчистен и категоричен. Съзнателно е подчертан технологичния, индустриален характер на основната структура, като е наблегнато върху изключително актуалната тема за устойчивото развитие. Технологията с използване на употребявани морски контейнери за строителни цели се налага през последните години, като една от най-щадящите околната среда технологии.


Beer Box бар от морски контейнери в София

Beer Box е първата реализирана обществена сграда в България от морски контейнери. В Младост 1, София 2016г. Исползвани са четири броя 40-футови (12,2м) употребявани контейнери изработени от устойчива на външни влияния Cor-ten стомана.  Всеки от контейнерите се преработва в заводски условия преди да бъдат монтирани на място.

Функционално обектът е разделен на зала за хранене с площ около 88 кв.м и обслужваща зона. Залата е с правоъгълна форма и приблизителни светли рамери 940/940 см и е с максимален капацитет от 53 места. Контейнерите са оставени видими на всички фасади и в интериора.

арх. Р.Първанов

арх. Ю.Дукова

арх. И.Галев

арх. Н.Ковачев

 визуализации:

 арх. Ю.Дукова