ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ В СИРИЯ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ В СИРИЯ

Причини за изготвяне на проекта

Опустошителните конфликти в Близкия Изток продължават да причиняват страдания на милиони хора. Една от най-пострадалите страни безспорно е Сирия, където наред със стотиците хиляди жертви, още милиони хора останаха без дом. Огромната бежанска вълна доведе до тежка хуманитарна обстановка в много от съседните държави, бежанския проблем донесе и сериозни сътресения в Европа. Много сирийски градове и инфраструктурата им са в голяма степен разрушени.

Проектът цели да предложи ефективно решение за след-военната реконструкция на сирийските градове и възможност за огромна част от бежанците да се завърнат в родината си и активно да участват в нейното възстановяване. Използваната технология за строителство с употребявани морски контейнери дава възможност за бързо и евтино изграждане на различни типове социални сгради на модулни принцип и предлага висока енергийна ефективност, възможности за лесен демонтаж и рециклиране.

В близост до големи урбанизирани структури, като Алепо и Хомс се изграждат квартали за временно настаняване и необходимото обществено обслужване. По подобие на планът „Маршал“ след Втората световна война, се дава възможност на хората да се завърнат по родните си места, въпреки, че на много от тях домовете им са разрушени, като им осигурява подслон, здравно обслужване, образование и работа по възстановяването на градските структури.

 


Място: Cирия, Алепо

Функция: социални жилища

Фаза: ескизен проект

Дата:  2016

Архитекти: Румен Първанов, Искрен Галев, Юлия Дукова, Eлена Желязкова

Предимства:

 I.            Тази модулна технология дава възможност времето за строителство да бъде многократно намалено от това на традиционните строителни техники и в същото време минимализира нарушаването на площадката и е значително по-щадящо за околната среда.

II.            Независимост от атмосферните условия ( над 80% от строителните дейности се извършват в заводски условия )

III.           Използване на рециклиран и многократно рециклируем основен материал (Corе-TenТМ  стомана). Конструкцията на обекта е 100% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.

IV.            Ниско собствено тегло - 4100 кг за модул с площ 30 кв.м и височина 2,90 м (за сравнение, стоманобетонна конструкция със същия обем би тежала над 20 000 кг)

V.             Намаленото тегло влияе положително както за минимизиране на фундаментите, така също и за намаляване на земетръсните сили.

VI.            Тъй като е модулна и монтажно/демонтажна, по време на съществуването системата може да се реорганизира, да се надгражда и изцяло демонтира при отпадане на необходимостта от нея без негативни последствия за околната среда. Ако се наложи да се използва теренът, на който е изградена, системата може да се демонтира и използва повторно на друго място.

VII.           С доставката на изцяло сглобени единици се намалява нарушаването въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.

IX.            Бетоновият фундамент е минимален, тъй като строителната система е лека и устойчива от само себе си.

X.             Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на експлоатация поради високата енергийна ефективност.

XI.            Ниска цена