ХОТЕЛ В СОЗОПОЛ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ХОТЕЛ В СОЗОПОЛ

Архитектурният образ на сградата е съвременен и категоричен, осигурява идентичност на сградата. За изпълнението на хотела ще бъдат използвани общо 13 стоманени модула  тип 40ft.  Динамиката на  обема се постига посредством разместване на стоманените модули. Всяка една фасада има своята характерност. 

Имотът е разположен във високата част на гр. Созопол, което дава възможност  за откриване на гледки към созополските заливи на Изток и на Запад. Поради тази причина са предвидени прозорци през цялата височина и широчина на помещенията. Парапетите са изцяло остъклени, триплексни.


Място: Созопол

Функция: хотел

Фаза: технически проект, строителство

Площ:     904,1 кв.м              

Етажност:  4

Дата: 2017

Архитекти: Румен Първанов, Искрен Галев,  Юлия Дукова,  Радомира Колева 

Устойчивото развитие е в основата на всеки проект с Модулната стоманена система-MSSТМ и това се демонстрира от следните обстоятелства:

•             Конструкцията на обекта е 70% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.

•             С доставката на изцяло сглобени единици се намаля нарушаването

•             намалява въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.

•             Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на обитаването поради високата енергийна ефективност.

•             Дългосрочната устойчивост се осигурява от присъщата гъвкавост на системата.