СОЦИАЛНА СГРАДА В СОФИЯ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

СОЦИАЛНА СГРАДА В СОФИЯ

Архитектурният образ на сградите е съвременен и категоричен, осигуряващ идентичност на сградата. Обемът на всяка сграда е опростен и се разделя от стълбищните клетки. Морските контейнери и стоманените модули са запазили автентичния си вид, подчертан от цветни акценти. Всяка една фасада има своята характерност.  Осигурено е единство между функционално, технологично и композиционно решение на обекта с околнатата среда. Проектът се състои от две многофамилни жилищни сгради – сграда А с една секция и сграда Б с две секции, всяка от тях триетажна. Етажите са изградени чрез модулна стоманена система MSS TM и стоманени рамки.  

УСТОЙЧИВОСТ

•             Конструкцията на обекта е 70% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.

•             С доставката на изцяло сглобени единици се намаля въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.

•             Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на обитаването поради високата енергийна ефективност.

•             Дългосрочната устойчивост се осигурява от присъщата гъвкавост на системата.

 

ПРЕДИМСТВА НА МОДУЛНАТА СИСТЕМА

•             Ниска цена

•             Тази модулна технология дава възможност времето за строителство да бъде многократно намалено от това на традиционните строителни техники и в същото време минимализира нарушаването на площадката и е значително по-щадящо за околната среда.

•             Независимост от атмосферните условия

•             Използване на рециклиран и многократно рециклируем основен материал (Corе-TenТМ  стомана).

•             Ниско собствено тегло - 4100 кг за модул с площ 30 кв.м и височина 2,90 м (за сравнение, стоманобетонна конструкция със същия обем би тежала над 20 000 кг)

•             Намаленото тегло влияе положително за намаляване на земетръсните сили.

•             Конструкцията на обекта е 70% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.


Място: София

Функция: социална сграда

Фаза: технически проект, строителство

Площ : 1116.7 кв.м     

Дата: 2019

Архитекти: Румен Първанов, Искрен Галев, Радомира Колева, Стефания Колева, Юлия Дукова