TOP HOSPITAL SERVICE ОФИС

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

TOP HOSPITAL SERVICE ОФИС

Проект за смяна на предназначението на сграда от „фитнес“ на сграда със смесени функции – жилище и офис.

Сградата е проектирана на два етажа. Функционалното решение по етажи не се променя съществено.

На приземният етаж  е реализиран главният подход. Той съдържа: приемно фоайе, конферентна зала, санитарни и складови помещения, техническо помещение и стая.

Първо ниво е достъпно посредством полувито еднораменно стълбище, свързващо приземния с първия етаж. От общо приемно фоайе са достъпни отделните зони на първи етаж, а именно: Офис, с рецепция, зала с работни места, кабинет с конферентна зала, санитарни помещения и кухня.

Второ ниво е галерийно и представлява втора зала с работни места, достижимо посредством еднораменна метална стълба.


Място: София, Болгария

Функция: офис

Фаза: идеен проект

Първо ниво:  209,97 м2

Второ ниво:   49,32 м2

Дата: 2017

Архитекти:  Р.Първанов, Д. Байрев, Ц. Пенева, Я.Якимов