ХОТЕЛ ОТ МОРСКИ КОНТЕЙНЕРИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ХОТЕЛ ОТ МОРСКИ КОНТЕЙНЕРИ

Хотелът се състои от един подземен и девет надземни етажа. Подземният и първият
етаж са монолитни. От втори етаж нагоре хотелът се надгражда с морски контейнери, някои от които с двойна височина, предвидени за мезонети. В екстериора ламарината на самия контейнер е скрита с облицовка от етлабонд, а в интериора - с гипсокартон.


Място: София, кв. Люлин

Функция: хотел

Фаза: технически проект

РЗП:  3394.7 кв.м                 

Застроена площ:  360.8 кв.м                

Площ УПИ:  774.0 кв.м  

Етажност: 10                       

Дата: 2015

Архитекти: Румен Първанов, Искрен Галев, Юлия Дукова, Радомира Колева, Татяна Атанасова

Визуализации: арх. Юлия Дукова

Предимства:

 I.            Тази модулна технология дава възможност времето за строителство да бъде многократно намалено от това на традиционните строителни техники и в същото време минимализира нарушаването на площадката и е значително по-щадящо за околната среда.

II.            Независимост от атмосферните условия ( над 80% от строителните дейности се извършват в заводски условия )

III.           Използване на рециклиран и многократно рециклируем основен материал (Corе-TenТМ  стомана). Конструкцията на обекта е 100% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.

IV.            Ниско собствено тегло - 4100 кг за модул с площ 30 кв.м и височина 2,90 м (за сравнение, стоманобетонна конструкция със същия обем би тежала над 20 000 кг)

V.             Намаленото тегло влияе положително както за минимизиране на фундаментите, така също и за намаляване на земетръсните сили.

VI.            Тъй като е модулна и монтажно/демонтажна, по време на съществуването системата може да се реорганизира, да се надгражда и изцяло демонтира при отпадане на необходимостта от нея без негативни последствия за околната среда. Ако се наложи да се използва теренът, на който е изградена, системата може да се демонтира и използва повторно на друго място.

VII.           С доставката на изцяло сглобени единици се намалява нарушаването въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.

IX.            Бетоновият фундамент е минимален, тъй като строителната система е лека и устойчива от само себе си.

X.             Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на експлоатация поради високата енергийна ефективност.

XI.            Ниска цена