СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, ЧИКАГО

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, ЧИКАГО

Предложение за сграда съставена от 11 самостаятелни жилищни единици, направени от 40 футови морски контейнери. Всеки елемент има пет функционални зони: кухня, дневна, модулна баня и спалня. Проектът набляга на функционалност, ниска цена, високо качество на живот и устойчивост. Контейнерите са разположени, така че да се образува покрито мулифункционално пространство под тях. Повторното им използване и качествената изолация помагат за намаляването на СО2 емисии.


място: Чикаго, САЩ

функция: социални жилища

фаза: конкурс

РЗП: 398 кв.м.                   

дата:  01.2016

Предимства:

 I.          Тази модулна технология дава възможност времето за строителство да бъде многократно намалено от това на традиционните строителни техники и в същото време минимализира нарушаването на площадката и е значително по-щадящо за околната среда.

II.          Независимост от атмосферните условия ( над 80% от строителните дейности се извършват в заводски условия )

III.         Използване на рециклиран и многократно рециклируем основен материал (Corе-TenТМ  стомана). Конструкцията на обекта е 100% рециклиран материал. По този начин се печели в максимален размер - използвани вече енергия и материал за производство = минимален въглероден отпечатък.

IV.          Ниско собствено тегло - 4100 кг за модул с площ 30 кв.м и височина 2,90 м (за сравнение, стоманобетонна конструкция със същия обем би тежала над 20 000 кг)

V.           Намаленото тегло влияе положително както за минимизиране на фундаментите, така също и за намаляване на земетръсните сили.

VI.         Тъй като е модулна и монтажно/демонтажна, по време на съществуването системата може да се реорганизира, да се надгражда и изцяло демонтира при отпадане на необходимостта от нея без негативни последствия за околната среда. Ако се наложи да се използва теренът, на който е изградена, системата може да се демонтира и използва повторно на друго място.

VII.       С доставката на изцяло сглобени единици се намалява нарушаването въздействието на околната среда, количеството отпадъци и шумовото замърсяване.

IX.        Бетоновият фундамент е минимален, тъй като строителната система е лека и устойчива от само себе си.

X.         Системата осигурява ниски въглеродни емисиии по време на експлоатация поради високата енергийна ефективност.

XI.       Ниска цена

арх. Румен Първанов 

арх. Искрен Галев 

арх. Юлия Дукова 

арх. Радомира Колева 

арх. Т. Атанасова

визуализации:

арх. Юлия Дукова