ХЛЕБОЗАВОД СИМИД

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ХЛЕБОЗАВОД СИМИД

Хлебозаводът е съоръжен с последно поколение технология за производство на хлебни продукти. Основните композиционни обеми изразяват различни функции, а сградните елементи: входове, козирки, прозорци и стълби се превръщат в определящи елементи на архитектурната композиция. Конструкцията на сградата на база напрегнати стоманобетонни плочи е приложена за първи път у нас.


Място: София, Бьлгария

Функция: хлебозавод

Фаза: работен проект, реализация

РЗП: 23 377 кв.м                  

Застроена площ: 7 536 кв.м              

Дата: 2011

Архитекти: Р. Първанов, М. Попова, И. Галев, Р. Грънчаров, Ю. Томова, Н. Андреева, И. Метева, М. Шарова, Е. Кръстева, Т. Петков, Е. Спасов